Gebruikersvoorwaarden Versie

G1.7


Geldig vanaf versie van het AS1.13p

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het verlenen van diensten door Deelnemers aan Dienstverleners en Dienstafnemers in het kader van Elektronische Toegangsdiensten.  • No labels