Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Afsprakenstelsel
Document
Versie1.13p

AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling


ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie


StatusDefinitief
Gebruiksvoorwaarden
 Versie

G1.7


Geldig vanaf versie van het AS1.13p

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het verlenen van diensten door Deelnemers aan Dienstverleners en Dienstafnemers in het kader van Elektronische Toegangsdiensten.  • No labels