Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Afsprakenstelsel

Document
Versie1.13m

AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling

 


ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie

 


StatusDefinitief
 Gebruiksvoorwaarden Versie

 G1.6


 Geldig vanaf versie van het AS 1.13f

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het verlenen van diensten door Deelnemers aan Dienstverleners en Dienstafnemers in het kader van Elektronische Toegangsdiensten.  • No labels