Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De aansprakelijkheid van een Partij jegens de andere Partij is beperkt tot het eigen handelen en/of nalaten in het kader van (de rol binnen) het Afsprakenstelsel.

In het kader van de aansprakelijkheid gelden de algemene regels van het Nederlands recht ten aanzien van de inhoud en omvang van wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding.

  • No labels