De Deelnemer dient deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing te verklaren op de Overeenkomst die de Dienstafnemer en de Dienstverlener in het kader van het Netwerk voor Elektronische Toegangsdiensten sluiten met een Deelnemer.

Een Deelnemer kan één of meer van de volgende rollen vervullen.

  • De Middelenuitgever geeft authenticatiemiddelen uit en identificeert natuurlijke personen.
  • De Authenticatiedienst authenticeert personen.
  • Het Machtigingenregister faciliteert het registreren, onderhouden en controleren van machtigingen.
  • De Herkenningsmakelaar vervult een routeer- en navigeerfunctie en vormt het koppelpunt tussen het Netwerk voor Elektronische Toegangsdiensten en de Dienstverleners.
  • No labels