17.1 Het Netwerk voor Elektronische Toegangsdiensten ondersteunt SSO. De Dienstverlener is verantwoordelijk voor de keuze om SSO al dan niet toe te staan voor zijn dienstverlening.

17.2 De Dienstverlener geeft bij registratie van de dienst in de dienstencatalogus op of deze SSO toestaat.

17.3 De Dienstverlener zorgt voor laagdrempelige en adequate informatieverstrekking over het gebruik en de werking van SSO aan de Dienstafnemer.