20.1 De Deelnemer is verplicht alle informatie, waaronder informatie over de Overeenkomst, te verstrekken aan de Toezichthouder voor zover deze informatie voor de Toezichthouder noodzakelijk is om (voortzetting van) deelname aan het Netwerk voor Elektronische Toegangsdiensten te kunnen beoordelen, naleving van de afspraken van het Afsprakenstelsel te kunnen controleren, dan wel indien dit noodzakelijk is vanwege een klacht of een handhavingsverzoek.

  • No labels