Hier vindt u de juridische documenten van het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten: het juridisch kader en de gebruiksvoorwaarden. Deze documenten bevatten informatie over de besturing van Elektronische Toegangsdiensten, de naleving van het afsprakenstelsel, de overeenkomst tussen de beheerorganisatie en de aanbieders en de minimale gebruiksvoorwaarden waaronder de dienstverleners en ondernemers Elektronische Toegangsdiensten mogen gebruiken.Deze categorie bevat de volgende onderdelen:

  • Juridisch kaderBeschrijft het juridisch kader, het besturingsmodel en de controle op en monitoring van de naleving van het afsprakenstelsel.
  • Gebruiksvoorwaarden Elektronische ToegangsdienstenDeze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het verlenen van diensten door Deelnemers aan Dienstverleners en Dienstafnemers in het kader van Elektronische Toegangsdiensten.

 

  • No labels