Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

18.1 De Deelnemer is verantwoordelijk voor de beveiliging en controle van de netwerkverbindingen, native apps en systemen die hij gebruikt in het kader van Elektronische Toegangsdiensten. De Deelnemer voldoet daarbij aan de eisen van het Afsprakenstelsel.

  • No labels