13.1 Indien de Dienstafnemer zelf één of meer rollen binnen het Netwerk voor Elektronische Toegangsdiensten vervult, gelden voor hem alle verplichtingen die aan de desbetreffende rol zijn verbonden.

  • No labels