Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

13.1 Indien de Dienstafnemer zelf één of meer rollen binnen het Netwerk voor Elektronische Toegangsdiensten vervult, gelden voor hem alle verplichtingen die aan de desbetreffende rol zijn verbonden.

  • No labels