Afsprakenstelsel
Document
Versie1.13 22 december 2022

AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling

 


ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie

 


StatusDefinitief

Unable to render {include} The included page could not be found.
 is gericht op het leveren van "vertrouwen". Duidelijke juridische kaders dragen daar aan bij evenals een goed georganiseerde besturing gebaseerd op duidelijke rollen en verantwoordelijkheden zoals uitgewerkt in Organen en taakverdeling.

Bovendien zijn de wettelijke eisen aangaande betrouwbaarheid van e-diensten, aangaande identificatie en ondertekening van belang voor het begrip en de uitwerking van de door het

Unable to render {include} The included page could not be found.
 te leveren
Unable to render {include} The included page could not be found.
.

Wet- en regelgeving

Het juridisch kader inzake het

Unable to render {include} The included page could not be found.
 is, behalve in toepasselijke wet- en regelgeving, verder uitgewerkt in het afsprakenstelsel zelf en de bijbehorende deelnemersovereenkomsten (Template deelnemersovereenkomst) en Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten.

Leeswijzer

  • No labels