Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit hoofdstuk beschrijft wat het service level voor deelnemers en de beheerorganisatie zijn op het vlak van beschikbaarheid. De beschikbaarheid wordt aan de hand van de volgende vensters gedefinieerd:

  • BeschikbaarheidsvensterHet beschikbaarheidsvenster zijn de tijden waarbinnen door deelnemers en de beheerorganisatie garanties voor de beschikbaarheid van Elektronische Toegangsdiensten worden afgegeven.
  • OnderhoudsvensterHet onderhoudsvenster stelt deelnemers in staat op vooraf vastgestelde tijden regulier onderhoud uit te voeren. Het onderhoudsvenster valt in de nacht van zaterdag op zondag. 
  • OndersteuningsvensterHet ondersteuningsvenster is de tijd waarbinnen deelnemers en de beheerorganisatie beschikbaar moeten zijn voor ondersteuning.

 

  • No labels