Het servicevenster is de tijd waarbinnen eindgebruikers deelnemers en de beheerorganisatie Elektronische Toegangsdiensten kunnen benaderen voor ondersteuning. Het onderstaand servicevenster, is het minimale servicevenster waarbinnen deelnemers en de beheerorganisatie beschikbaar moeten zijn. Deelnemers en beheerorganisatie dienen duidelijk te communiceren richting eindgebruikers welke service varianten ze aanbieden en hoe eindgebruikers in contact kunnen treden. Tijdens het servicevenster zijn deelnemers en beheerorganisatie bereikbaar voor meldingen over de dienstverlening en de producten. Denk daarbij aan incidenten, vragen en/of klachten. 

Bereikbaarheid deelnemers en beheerorganisatieMinimale servicevenster
Voor ondersteuning en het melden van incidenten Werkdagen tussen 09:00 - 17:00
  • No labels