Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Afsprakenstelsel
Document
Versie1.13x

AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling

 


ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie

 


StatusDefinitief

 Dit document beschrijft de Service Level afspraken die gelden voor deelnemers en de beheerorganisatie van Elektronische Toegangsdiensten. Het betreft een beschrijving van het minimale Service Level dat de deelnemers moeten leveren aan elkaar en hun dienstafnemers en het minimale Service Level dat de beheerorganisatie levert aan de deelnemers. 

Dit Service Level geldt in aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten die Deelnemer en zijn Gebruiker zijn overeengekomen en behelst de afspraken over de Beschikbaarheid en het Serviceniveau van Herkenningsdiensten. Gebruikers kunnen slechts rechten ontlenen aan het Service Level dat van kracht was op het moment dat de overeenkomst met de Deelnemer werd gesloten.

Voor de betekenis van en toelichting op de gebruikte begrippen in dit document, zie de Begrippenlijst.

Leeswijzer

 • Beschikbaarheid
  • BeschikbaarheidsvensterHet beschikbaarheidsvenster zijn de tijden waarbinnen door deelnemers en de beheerorganisatie garanties voor de beschikbaarheid van Elektronische Toegangsdiensten worden afgegeven.
  • OnderhoudsvensterHet onderhoudsvenster stelt deelnemers in staat op vooraf vastgestelde tijden regulier onderhoud uit te voeren. Het onderhoudsvenster valt in de nacht van zaterdag op zondag. 
  • OndersteuningsvensterHet ondersteuningsvenster is de tijd waarbinnen deelnemers en de beheerorganisatie beschikbaar moeten zijn voor ondersteuning.
 • PerformancePerformance is datgene wat Elektronische Toegangsdiensten bereikt of levert, uitgedrukt in tijd of aantallen.
 • IncidentenOnder ‘incidenten’ wordt verstaan: elke gebeurtenis die niet tot de standaardoperatie van een dienst behoort en die mogelijk impact c.q. risico oplevert ten aanzien van de kwaliteit, beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van (gegevens binnen) het netwerk.
 • OndersteuningOndersteuning betreft het afhandelen van zaken als vragen, verzoeken en klachten.
 • Contentmanagement
 • ManagementrapportageManagementrapportages zijn bedoeld om de groei van het netwerk en de service level afspraken binnen het netwerk te monitoren.
 • MonitoringDe monitoring van de in het service level gemaakte afspraken zal door de beheerorganisatie worden uitgevoerd.
 • Responsetijden

 • No labels