Afsprakenstelsel
Document
Versie1.13 23 November 2023

AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling

 


ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie

 


StatusDefinitief

 Dit document beschrijft de Service Level afspraken die gelden voor deelnemers en de beheerorganisatie van Elektronische Toegangsdiensten. Het betreft een beschrijving van het minimale Service Level dat de deelnemers moeten leveren aan elkaar en hun dienstafnemers en het minimale Service Level dat de beheerorganisatie levert aan de deelnemers. 

Dit Service Level geldt in aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten die Deelnemer en zijn Gebruiker zijn overeengekomen en behelst de afspraken over de Beschikbaarheid en het Serviceniveau van Herkenningsdiensten. Gebruikers kunnen slechts rechten ontlenen aan het Service Level dat van kracht was op het moment dat de overeenkomst met de Deelnemer werd gesloten.

Voor de betekenis van en toelichting op de gebruikte begrippen in dit document, zie de Begrippenlijst.

Leeswijzer


  • No labels