Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het onderhoudsvenster stelt deelnemers in staat op vooraf vastgestelde tijden regulier onderhoud uit te voeren. Het onderhoudsvenster valt in de nacht van zaterdag op zondag.  

Onderstaande bepalingen gelden voor het onderhoudsvenster:

Primaire componenten in het stelselBepaling

Componenten noodzakelijk voor het authenticeren, autoriseren en ondertekenen in de productieomgeving

Waaronder cookieservers en endpoints voor dienstencatalogus en metadata

Ondersteunende diensten voor de productieomgeving in beheer bij de beheerorganisatie

Mantis, dienstencatalogus- en metadata-aggregator

eHerkenning website
  • Het onderhoudsvenster valt in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag;
  • Wanneer de kans op onbeschikbaarheid midden of hoog is, MOET het onderhoud worden aangekondigd;
  • Aankondiging dient tenminste 10 dagen van tevoren worden gedaan via Mantis onder vermelding van datum, tijdslot, dienst;
  • Voor (on-)gepland onderhoud van primaire componenten korter dan 10 dagen van tevoren aangekondigd, moet toestemming worden verkregen van de beheerorganisatie. In overleg met de beheerorganisatie wordt dan het tijdstip waarop het onderhoud wordt uitgevoerd vastgesteld;
  • De beheerorganisatie publiceert het onderhoud op www.eherkenning.nl/onderhoud en/of www.idensys.nl/onderhoud (waar van toepassing).
Secundaire componenten in het stelselBepaling

Ondersteunende diensten voor het productienetwerk in beheer bij de beheerorganisatie

Confluence, managementrapportage

Ondersteunende diensten voor het testnetwerk

Waaronder de simulator, dienstencatalogus- en metadata-aggregator, pre-productiesystemen van deelnemers

  • Het onderhoud MAG plaatsvinden buiten het onderhoudsvenster
  • Het onderhoud MAG worden aangekondigd

 

  • No labels