Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het beschikbaarheidsvenster zijn de tijden waarbinnen door deelnemers en de beheerorganisatie garanties voor de beschikbaarheid van Elektronische Toegangsdiensten worden afgegeven. 

Onderstaande beschikbaarheidsafspraken gelden:

SystemenNormMinimaal te realiseren

Componenten noodzakelijk voor het authenticeren, autoriseren en ondertekenen in de productieomgeving

Waaronder cookieservers en endpoints voor dienstencatalogus en metadata

Ondersteunende diensten voor de productieomgeving in beheer bij de beheerorganisatie

Mantis, dienstencatalogus- en metadata-aggregator

eHerkenning en Idensys websites

Ondersteunende diensten voor het productienetwerk in beheer bij de beheerorganisatie

Confluence, managementrapportage

Ondersteunende diensten voor het testnetwerk

Waaronder de simulator, dienstencatalogus- en metadata-aggregator, pre-productiesystemen van deelnemers

24 uur x alle dagen van het jaar

99,2 % beschikbaar
(per kalendermaand, van 0:00-23:59)

  • No labels