Het Operationeel Beraad bereidt onder meer wijzigingen van het afsprakenstelsel voor, zogeheten Requests For Change (RFC's). Het Operationeel Beraad brengt advies uit aan het Tactisch Beraad over (de impact van) nieuwe wijzigingen en de (samenstelling van) releases op het netwerk.


De beheerorganisatie voert het secretariaat van het Operationeel Beraad.

De vergaderstukken van het beraad worden (krachtens art. 9 van het Instellingsbesluit) gepubliceerd op de website van eHerkenning (www.eherkenning.nl) gedurende een periode van 1 jaar. De stukken zijn daarna op te vragen bij de secretaris van het betreffende beraad. De leden worden hierover geïnformeerd.

  • No labels