Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een in het Afsprakenstelsel (AS) erkende groep gebruikers, waarvan het deelnemers vrij staat deze al dan niet te bedienen, welke echter in dat geval conform de in het afsprakenstelsel opgenomen eisen moet worden aangeboden.

Een inzetgebied wordt in technische zin gekenmerkt door één of meer Identificerende kenmerken. Voorbeelden zijn: bedrijven (EntityConcernedID:KvKnr en EntityConcernedID:RSIN), beroepsbeoefenaren, consumenten (EntityConcernedID:Pseudo) of burgers (urn:etoegang:1.9:EntityConcernedID:BSN). 

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel
  • No labels