Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Afsprakenstelsel
Document
Versie1.13p

AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling


ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie


StatusDefinitief
Gebruiksvoorwaarden
 Versie

G1.7


Geldig vanaf versie van het AS1.13p

Binnen Elektronische Toegangsdiensten wordt één begrippenlijst gehanteerd. In deze lijst zijn enkelvoudsvormen van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden opgenomen. Waar in dit document de werkwoordsvorm van deze zelfstandige naamwoorden wordt gehanteerd, heeft deze dezelfde betekenis als de gedefinieerde zelfstandige naamwoorden.
  • No labels