Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Afsprakenstelsel

Document
Versie1.13m

AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling

 


ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie

 


StatusDefinitief
 Gebruiksvoorwaarden Versie

 G1.6


 Geldig vanaf versie van het AS 1.13f

Binnen Elektronische Toegangsdiensten wordt één begrippenlijst gehanteerd. In deze lijst zijn enkelvoudsvormen van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden opgenomen. Waar in dit document de werkwoordsvorm van deze zelfstandige naamwoorden wordt gehanteerd, heeft deze dezelfde betekenis als de gedefinieerde zelfstandige naamwoorden.
  • No labels