Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Afsprakenstelsel  Document 
Versieservicepack eIDAS
 AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling

 

 ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie

 

 Statusdefinitief

Binnen Elektronische Toegangsdiensten wordt één begrippenlijst gehanteerd. In deze lijst zijn enkelvoudsvormen van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden opgenomen. Waar in dit document de werkwoordsvorm van deze zelfstandige naamwoorden wordt gehanteerd, heeft deze dezelfde betekenis als de gedefinieerde zelfstandige naamwoorden.
  • No labels