Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een partij die conform hetgeen daarover in het  Afsprakenstelsel (AS) is vastgelegd één of meer rollen vervult binnen het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten). Deelnemers kunnen rollen voor eigen gebruik en/of voor gebruik door derden vervullen.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel

  • No labels