Een partij die conform hetgeen daarover in het  Afsprakenstelsel (AS) is vastgelegd één of meer rollen vervult binnen het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten). Deelnemers kunnen rollen voor eigen gebruik en/of voor gebruik door derden vervullen.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel

  • No labels