Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hier vindt u de algemene introductie op het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. Dit document beschrijft de werking van Elektronische Toegangsdiensten en geeft tevens een overzicht van de andere onderdelen van het afsprakenstelsel.Deze categorie bevat de volgende onderdelen:

  • Algemene introductieIn dit hoofdstuk vindt u de algemene introductie op het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. Dit deel geeft een overzicht van het afsprakenstelsel, de diensten, rollen en gebruikers. De teksten gelden voor eHerkenning en Idensys. Waar nodig wordt voor één merk een verbijzondering gemaakt.
  • BegrippenlijstBinnen Elektronische Toegangsdiensten wordt één begrippenlijst gehanteerd. In deze lijst zijn enkelvoudsvormen van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden opgenomen. Waar in dit document de werkwoordsvorm van deze zelfstandige naamwoorden wordt gehanteerd, heeft deze dezelfde betekenis als de gedefinieerde zelfstandige naamwoorden.

  • No labels