Hier vindt u de algemene introductie op het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. Dit document beschrijft de werking van het stelsel voor Elektronische Toegangsdiensten (ETD) en geeft tevens een overzicht van de andere onderdelen van het afsprakenstelsel.Deze categorie bevat de volgende onderdelen:

  • Algemene introductieIn dit hoofdstuk vindt u de algemene introductie op het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. Dit deel geeft een overzicht van het afsprakenstelsel, de diensten, rollen en gebruikers. De teksten gelden voor eHerkenning en Idensys. Waar nodig wordt voor één merk een verbijzondering gemaakt.
  • BegrippenlijstBinnen Elektronische Toegangsdiensten wordt één begrippenlijst gehanteerd. In deze lijst zijn enkelvoudsvormen van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden opgenomen. Waar in dit document de werkwoordsvorm van deze zelfstandige naamwoorden wordt gehanteerd, heeft deze dezelfde betekenis als de gedefinieerde zelfstandige naamwoorden.


Toegankelijkheid

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@eherkenning.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

  • No labels