Skip to main content
Skip table of contents

Authenticatiedienst (AD)

RolNetwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten)DeelnemerAfsprakenstelsel (AS)authenticerennatuurlijke personenMiddel
T.o.v. de definitie in Vraagstuk eHerkenning bedrijven en instellingen is hier onderscheid gemaakt in middelenuitgever enerzijds en authenticatiedienst anderzijds.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.