Skip to main content
Skip table of contents

Rol

Eén van de verantwoordelijkheden die binnen het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten) voorkomt die gezamenlijk met de andere rollen Herkenningsdiensten levert.

Indien rol voorkomt zonder de toevoeging "Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten)" dan is de term rol algemener bedoeld dan hier gedefinieerd.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor het afsprakenstelsel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.