Skip to main content
Skip table of contents

Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten)

De verzameling onderling verbonden componenten die gereguleerd worden door het Afsprakenstelsel (AS) en gezamenlijk Herkenningsdiensten leveren en daartoe bestaan uit tenminste één invulling door een Deelnemer van de rollen Herkenningsmakelaar (HM), Middelenuitgever (MU), Authenticatiedienst (AD), Machtigingenregister (MR) en BSNk, hun onderlinge verbindingen, de verbindingen tot en met het koppelvlak met dienstverleners en de processen voor uitgifte van middelen, registratie van bevoegdheden en aanmelding voor hergebruik vanuit bedrijven, inclusief de benodigde voorzieningen voor beheer conform het Afsprakenstelsel.

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.