Skip to main content
Skip table of contents

Natuurlijk persoon

Een individueel menselijk wezen en subject van rechten en drager van plichten.

Iedere natuurlijk persoon is een persoon in de zin van de hier gegeven definitie van persoon.

Herkomst

Eigen definitie overeenkomstig Catalogus Nieuw Handelsregister

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.