Skip to main content
Skip table of contents

Authenticatie (authenticeren)

De controle (het staven) van de (een) geclaimde identiteit van een partij en de set van zijn geclaimde attributen op een bepaald betrouwbaarheidsniveau.

Herkomst

Analoog aan KPMG1, Modinis2, opdrachtformulering Vraagstuk eHerkenning bedrijven en instellingen d.d. 10-1-2008, NTP Authorization Policy (AP) v1.1. Definitie is tevens analoog aan PKIoverheid3 alwaar opgemerkt wordt: In de Wet EH wordt de term "Authentificatie" gebruikt. Het oorspronkelijke Engelstalige woord is "Authentication". In alle technische vakliteratuur wordt dit echter vertaald met "Authenticatie". In dit document wordt dit laatste dan ook gehanteerd.

Voetnoten:

  1. Forum Standaardisatie, Verkenning Authenticatie, KPMG R.2007.ISC.18 (2007)
  2. Modinis, Common Terminological Framework for Interoperable Electronic Identity Management (2005)
  3. PKIoverheid, Programma van Eisen deel 4: Definities en Afkortingen, versie 2.1, 11 januari 2010
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.