Skip to main content
Skip table of contents

Deelnemer

Een partij die conform hetgeen daarover in het  Afsprakenstelsel (AS) is vastgelegd één of meer rollen vervult binnen het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten). Deelnemers kunnen rollen voor eigen gebruik en/of voor gebruik door derden vervullen.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.