Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

Als Eigenaar van het afsprakenstelsel voor elektronische toegangsdiensten, is de staatssecretaris van BZK tevens Toezichthouder. Om de rollen van Eigenaar en Toezichthouder zo veel als mogelijk te scheiden, is een Commissie van Deskundigen ingesteld door de Ministerraad.

 

 

  • No labels