Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Burgerservicenummer: Persoonlijke identificatie van de Nederlandse overheid voor natuurlijke personen.

Herkomst

Gebaseerd op Artikel 1 sub b Wabb: het aan een natuurlijk persoon toegekende nummer. Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0022428/2018-07-28 

  • No labels