• Verwachte verstoringsduur > 4 uur binnen het Beschikbaarheidsvenster en/of;
  • Betrokkenheid van tenminste twee deelnemers en/of;
  • Directe en ernstige hinder en/of;
  • Impact op vertrouwelijkheid en integriteit en/of;
  • Meldplichtig datalek als bedoeld in de Meldplicht datalekken.
  • No labels