In stap 3.3 van GUC3 Aantonen identiteit kan een authenticatiedienst (en in stap 4.3 van GUC4 Aantonen bevoegdheid een machtigingenregister) vaststellen dat de voor het antwoord benodigde soort dienstafnemer niet kan worden geleverd. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de gebruiker niet behoort tot de gevraagde beroepsgroep, of doordat de authenticatiedienst of machtigingenregister niet gerechtigd is de gevraagde gegevens vast te leggen. In dat geval MOET de betreffende deelnemer het bericht weigeren, zoals beschreven in Error handling.