Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Afsprakenstelsel
Document
Versie1.13y

AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling

 


ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie


StatusDefinitief
Beschrijft de functionaliteit van Elektronische Toegangsdiensten in detail.

Leeswijzer

  • No labels