Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Afsprakenstelsel  Document 
Versieservicepack eIDAS
 AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling

 

 ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie

 

 Statusdefinitief
Beschrijft de functionaliteit van Elektronische Toegangsdiensten in detail.

Leeswijzer

  • No labels