Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Afsprakenstelsel

Document
Versie1.13f

AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling

 


ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie

 


Statusdefinitief
Beschrijft de functionaliteit van Elektronische Toegangsdiensten in detail.

Leeswijzer

  • No labels