Page tree

Get started by adding some pages to this space. Create page.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hier vindt u, ter referentie, oude versies van het Afsprakenstelsel. 


20110627 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.1.zip
20130124 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.5.zip
20131110 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.7.zip
20140227 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.8.zip
20140428 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.8a.zip
20141008 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.8b.pdf
20141030 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.8c.pdf
20150210 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.8c.pdf
In deze PDF zijn een aantal tikfouten en hyperlinks hersteld.
20150501 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.9.pdf
20150616 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.9.pdf
20150817 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.9a.pdf
20151012 Afsprakenstelsel ETD 1.9b.pdf
20151012 Gebruiksvoorwaarden ETD 1.9b.pdf
20151014 Afsprakenstelsel ETD 1.9b.pdf
In deze PDF is een fout in het normenkader hersteld.
20160108 Afsprakenstelsel ETD 1.9c.pdf
20160115 Afsprakenstelsel ETD 1.9c.pdf
In deze PDF zijn de titels van 'Template addendum deelnemersovereenkomst' en 'Template deelnemersovereenkomst' gecorrigeerd.
20160322 Afsprakenstelsel ETD 1.10.pdf
20160429 Afsprakenstelsel ETD 1.10a.pdf
20160527 Afsprakenstelsel ETD 1.10b.pdf
20160819 Afsprakenstelsel ETD 1.10c.pdf
20160930 Afsprakenstelsel ETD 1.10c.pdf
In deze PDF is de correcte verwerking van het implementatietermijn verwerkt, is het correcte sjabloon van “Dienstbemiddeling” toegevoegd en is een aantal tikfouten hersteld.
20161125 Afsprakenstelsel ETD 1.10c.pdf
In deze versie zijn de eisen met betrekking tot machtigingen toegevoegd die bij het verwerken van RFC2040 eerder waren weggevallen. Daarnaast zijn er wat kleinere typos gecorrigeerd.
20170127 Afsprakenstelsel ETD 1.10d.pdf
20170317 Afsprakenstelsel ETD 1.11.pdf
20170322 Afsprakenstelsel ETD 1.11.pdf
In deze PDF zijn een aantal tikfouten en hyperlinks hersteld.
20170414 Afsprakenstelsel ETD 1.11a.pdf
20170602 Afsprakenstelsel ETD 1.11b.pdf
20170619 Afsprakenstelsel ETD 1.11c.pdf
20170811 Afsprakenstelsel ETD 1.11d.pdf
20171020 Afsprakenstelsel ETD 1.11e.pdf
Release 1.11e bevat zowel administratieve als koppelvlakwijzigingen. De koppelvlakwijzigingen bevatten reparaties voor issues die tijdens de implementatie van release 1.11 en de implementatie van het ondersteunen van het RSIN naar boven kwamen.
20180126 Afsprakenstelsel ETD servicepack eIDAS .pdf
20180425 Afsprakenstelsel ETD Gezamenlijk overstappen (1.13).pdf
20180608 Afsprakenstelsel ETD 1.13a.pdf
De administratieve release 1.13a bevat verbeteringen en verduidelijkingen met betrekking tot de specificaties van release 1.11. Daarnaast is het stelsel aangepast met betrekking tot de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
20180706 Afsprakenstelsel ETD 1.13b.pdf
Deze release bevat een aanpassing van het normenkader zodat identificatie op afstand kan worden toegepast in het bedrijvendomein. Het normenkader is ook aangepast om de regels met betrekking op de wijziging van betrouwbaarheidsniveau van een dienst.
20180831 Afsprakenstelsel ETD 1.13c.pdf
Release 1.13c bevat de aanpassingen mbt migratie naar de nieuwe aggregator en mbt eisen rond data in rust.
20181123 Afsprakenstelsel ETD 1.13d.pdf
Release 1.13d bevat naast correcties en verduidelijkingen van het afsprakenstelsel de aanpassing waarmee kerkgenootschappen een inlogmiddel kunnen aanvragen en een nieuw proces om koppelvlakspecificaties te ontwikkelen.

 

  • No labels