Page tree
  Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
PDF File 20200425 Afsprakenstelsel ETD 1.13p.pdf 36.30 MB Maarten van Bree Apr 25, 2020 16:47
 • No labels
Release 1.13p bevat de verwijdering van specificaties mbt native apps en koppeling BSNk Idensys, correctie in de Dienstencatalogus, verduidelijking bevoegdheden machtigingenbeheer en updates tbv organogram en ketenmachtigingen.
PDF File 20200320 Afsprakenstelsel ETD 1.13o.pdf 40.44 MB Maarten van Bree Mar 20, 2020 10:55
 • No labels
Release 1.13o bevat een verduidelijking van de gebruikersinstructies m.b.t. eIDAS en een geactualiseerd proces voor managementrapportage.
PDF File 20200214 Afsprakenstelsel ETD 1.13n.pdf 40.22 MB Maarten van Bree Feb 14, 2020 13:31
 • No labels
Release 1.13n bevat een alternatief proces voor o.a. kerkgenootschappen om in te kunnen loggen op LoA3 niveau. Verder zal per 1 januari 2021 koppelvlak HM-DV 1.9 of hoger verplicht worden en zijn oudere versies niet meer toegestaan.
PDF File 20200117 Afsprakenstelsel ETD 1.13m.pdf 49.18 MB Viangelo Hooi Jan 17, 2020 07:18
 • No labels
Naast wat kleine verbeteringen bevat release 1.13m een fix voor ketenmachtigingen waardoor een intermediair namens een eenmanszaak kan handelen op basis van het BSN. Daarnaast moeten diensten die het BSN gebruiken minimaal op LOA3 worden uitgevraagd.
PDF File 20190920 Afsprakenstelsel ETD 1.13l.pdf 49.31 MB Viangelo Hooi Sep 20, 2019 07:29
 • No labels
Release 1.13l bevat een verduidelijking van het normenkader om het BSN van een eenmanszaken als identificerend kenmerk te registeren.
PDF File 20190809 Afsprakenstelsel ETD 1.13k.pdf 49.17 MB Maarten van Bree Aug 09, 2019 12:41
 • No labels
Deze release bevat: Verduidelijking gebruik Classifier PublicDomain voor eIDAS inboud en het uitgeven van LoA4-middelen op basis van een gekwalificeerd certificaat; Handreiking voor het opstellen van een Exitplan; Correctie op de controle op machtigingen.
PDF File 20190531 Afsprakenstelsel ETD 1.13i.pdf 49.02 MB Maarten van Bree May 31, 2019 17:39
 • No labels
Release 1.13i bevat, naast technische verduidelijkingen, de verplichting tot het leveren van ketenmachtigingen door de machtigingenregisters en een instructie hoe om te gaan beperkingen in de bevoegdheden bij de registratie van machtigingen.
PDF File 20190419 Afsprakenstelsel ETD 1.13h.pdf 48.61 MB Viangelo Hooi Apr 19, 2019 08:14
 • No labels
Volgnummer 1.13g is overgeslagen. Release 1.13h bevat naast kleine correcties een verduidelijking van de controles van de geldigheid van machtigen en een uitwerking van de logica om als MR de bevoegdheid vast te stellen in het geval van meerdere ECTA’s.
PDF File 20190215 Afsprakenstelsel ETD 1.13f.pdf 44.72 MB Viangelo Hooi Feb 15, 2019 08:27
 • No labels
De functionaliteit van de ondertekendienst is met release 1.13f komen te vervallen. Daarnaast is het hoofdstuk testing aangepast waarbij de deelnemers zelf afspreken hoe de interoperabiliteit wordt aangetoond in de implementatiefase.
PDF File 20190111 Afsprakenstelsel ETD 1.13e.pdf 58.12 MB Viangelo Hooi Jan 11, 2019 07:47
 • No labels
Deze release bevat een aantal correcties op het afsprakenstelsel en de functionaliteit voor de rol beroepsoefenaar is komen te vervallen.
PDF File 20181123 Afsprakenstelsel ETD 1.13d.pdf 85.46 MB Viangelo Hooi Nov 23, 2018 07:53
 • No labels
Release 1.13d bevat naast correcties en verduidelijkingen van het afsprakenstelsel de aanpassing waarmee kerkgenootschappen een inlogmiddel kunnen aanvragen en een nieuw proces om koppelvlakspecificaties te ontwikkelen.
PDF File 20180831 Afsprakenstelsel ETD 1.13c.pdf 87.47 MB Viangelo Hooi Aug 31, 2018 17:01
 • No labels
Release 1.13c bevat de aanpassingen mbt migratie naar de nieuwe aggregator en mbt eisen rond data in rust.
PDF File 20180706 Afsprakenstelsel ETD 1.13b.pdf 87.46 MB Viangelo Hooi Jul 06, 2018 11:50
 • No labels
Deze release bevat een aanpassing van het normenkader zodat identificatie op afstand kan worden toegepast in het bedrijvendomein. Het normenkader is ook aangepast om de regels met betrekking op de wijziging van betrouwbaarheidsniveau van een dienst.
PDF File 20180608 Afsprakenstelsel ETD 1.13a.pdf 87.66 MB Freek Ravesloot Jun 22, 2018 09:06
 • No labels
De administratieve release 1.13a bevat verbeteringen en verduidelijkingen met betrekking tot de specificaties van release 1.11. Daarnaast is het stelsel aangepast met betrekking tot de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
PDF File 20180425 Afsprakenstelsel ETD Gezamenlijk overstappen (1.13).pdf 44.07 MB Freek Ravesloot Apr 25, 2018 11:30
 • No labels
 
PDF File 20180126 Afsprakenstelsel ETD servicepack eIDAS .pdf 39.91 MB Freek Ravesloot Jan 26, 2018 10:24
 • No labels
 
PDF File 20171020 Afsprakenstelsel ETD 1.11e.pdf 38.77 MB Erik Schuurbiers Oct 20, 2017 10:47
 • No labels
Release 1.11e bevat zowel administratieve als koppelvlakwijzigingen. De koppelvlakwijzigingen bevatten reparaties voor issues die tijdens de implementatie van release 1.11 en de implementatie van het ondersteunen van het RSIN naar boven kwamen.
PDF File 20170811 Afsprakenstelsel ETD 1.11d.pdf 38.67 MB Freek Ravesloot Aug 11, 2017 07:47
 • No labels
 
PDF File 20170619 Afsprakenstelsel ETD 1.11c.pdf 39.60 MB Freek Ravesloot Jun 19, 2017 14:46
 • No labels
 
PDF File 20170602 Afsprakenstelsel ETD 1.11b.pdf 39.93 MB Freek Ravesloot Jun 02, 2017 09:09
 • No labels
 
Download All
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. Next