Hier vindt u, ter referentie, oude versies van het Afsprakenstelsel.


Afsprakenstelsel ETD 1.13 22 december 2022.pdf
Release 1.13 22 december 2022 bevat tekstuele aanpassing op specificaties HM-MR keten autorisatie, verduidelijking van de eisen bij het gebruik van 2FA in het Normenkader en naamswijziging van CvD AT naar RDI in tekst/processen.
20220424 Afsprakenstelsel ETD 1.13 24 maart 2022.pdf
Release 1.13 24 maart 2022 bevat een uitbreiding van de managementrapportages om het gebruik van belastingdienstmiddelen en ketenmachtigingen in het stelsel te kunnen monitoren. Daarnaast bevat het een aantal aanscherpingen in het normenkader.
20220401 Afsprakenstelsel ETD 1.13 27 januari 2022.pdf
Release 1.13 27 januari 2022 bevat een aanpassing waardoor identificatie op afstand mogelijk is op betrouwbaarheidsniveau hoog plus een wijziging om het PROBAS register als betrouwbare bron te gebruiken.
20220310 Afsprakenstelsel ETD 1.13 23 december 2021.pdf
Release 1.13 23 december 2021 bevat specificaties Discoverydienst voor ketenmachtigen plus de aansluiting op het PROBAS register. Daarnaast zijn er administratieve wijzigingen en correcties doorgevoerd.
20211217 Afsprakenstelsel ETD 1.13z.pdf
Release 1.13z bevat een aanscherping van het beleid voor penetratietesten, de vernieuwde eisen voor Identificatie op Afstand én de toepassing van biometrie op basis van in de norm ETSI 119 461.
20211014 Afsprakenstelsel ETD 1.13y.pdf
Release 1.13y bevat een aanscherping in het incidentproces en een verbetering om de beschikbaarheid van het netwerk te meten.
20210806 Afsprakenstelsel ETD 1.13x.pdf
Release 1.13x bevat uitsluiting van de HRM-database als enkele identificatiebron op basis van het BSN en verduidelijkt de omschrijving van betrouwbaarheidsniveaus in het HM scherm.
20210625 Afsprakenstelsel ETD v1.13w.pdf
Release 1.13w bevat tekstuele aanpassingen en correcties aan de gebruikersinterface van de website.
20210521 Afsprakenstelsel ETD 1.13v.pdf
Release 1.13v bevat administratieve wijzigingen in het kader van Uitfaseren eH1 en de implementatie van eIDAS-Uit.
20210202 Afsprakenstelsel ETD 1.13u.pdf
Release 1.13u bevat aanpassingen aan het registratieproces voor kerkgenootschappen.
20201231 Afsprakenstelsel ETD 1.13t.pdf
Release 1.13t verwijdert de compensatieregeling en de vrijwaring pentest, voegt een pagina met LoA toepassingen toe en verduidelijkt de samenwerking met externe verkoopkanalen.
20200925 Afsprakenstelsel ETD 1.13s.pdf
Release 1.13s bundelt de eIDAS-gerelateerde wijzigingen, zoals het toevoegen van RKSV, migratie van de BSNk-structuurversie en het effectueren van Dienstbemiddeling.
20200814 Afsprakenstelsel ETD 1.13r.pdf
Release 1.13r bevat de toevoeging van een gesubsidieerd inlogmiddel voor de Belastingdienst en verwijdert verwijzingen naar het oude BSN Koppelregister.
20200703 Afsprakenstelsel ETD 1.13q.pdf
Release 1.13q bevat tekstuele verduidelijkingen omtrent eIDAS, verwijdert de BSN-SIM en BSN-ACC ECTA, verwijdert Idensys uit het stelsel en verbetert de omschrijving van beperkingen identificatie op basis HR-database.
20200425 Afsprakenstelsel ETD 1.13p.pdf
Release 1.13p bevat de verwijdering van specificaties mbt native apps en koppeling BSNk Idensys, correctie in de Dienstencatalogus, verduidelijking bevoegdheden machtigingenbeheer en updates tbv organogram en ketenmachtigingen.
20200320 Afsprakenstelsel ETD 1.13o.pdf
Release 1.13o bevat een verduidelijking van de gebruikersinstructies m.b.t. eIDAS en een geactualiseerd proces voor managementrapportage.
20200214 Afsprakenstelsel ETD 1.13n.pdf
Release 1.13n bevat een alternatief proces voor o.a. kerkgenootschappen om in te kunnen loggen op LoA3 niveau. Verder zal per 1 januari 2021 koppelvlak HM-DV 1.9 of hoger verplicht worden en zijn oudere versies niet meer toegestaan.
20200117 Afsprakenstelsel ETD 1.13m.pdf
Naast wat kleine verbeteringen bevat release 1.13m een fix voor ketenmachtigingen waardoor een intermediair namens een eenmanszaak kan handelen op basis van het BSN. Daarnaast moeten diensten die het BSN gebruiken minimaal op LOA3 worden uitgevraagd.
20190920 Afsprakenstelsel ETD 1.13l.pdf
Release 1.13l bevat een verduidelijking van het normenkader om het BSN van een eenmanszaken als identificerend kenmerk te registeren.
20190809 Afsprakenstelsel ETD 1.13k.pdf
Deze release bevat: Verduidelijking gebruik Classifier PublicDomain voor eIDAS inboud en het uitgeven van LoA4-middelen op basis van een gekwalificeerd certificaat; Handreiking voor het opstellen van een Exitplan; Correctie op de controle op machtigingen.
20190531 Afsprakenstelsel ETD 1.13i.pdf
Release 1.13i bevat, naast technische verduidelijkingen, de verplichting tot het leveren van ketenmachtigingen door de machtigingenregisters en een instructie hoe om te gaan beperkingen in de bevoegdheden bij de registratie van machtigingen.
20190419 Afsprakenstelsel ETD 1.13h.pdf
Volgnummer 1.13g is overgeslagen. Release 1.13h bevat naast kleine correcties een verduidelijking van de controles van de geldigheid van machtigen en een uitwerking van de logica om als MR de bevoegdheid vast te stellen in het geval van meerdere ECTA’s.
20190215 Afsprakenstelsel ETD 1.13f.pdf
De functionaliteit van de ondertekendienst is met release 1.13f komen te vervallen. Daarnaast is het hoofdstuk testing aangepast waarbij de deelnemers zelf afspreken hoe de interoperabiliteit wordt aangetoond in de implementatiefase.
20190111 Afsprakenstelsel ETD 1.13e.pdf
Deze release bevat een aantal correcties op het afsprakenstelsel en de functionaliteit voor de rol beroepsoefenaar is komen te vervallen.
20181123 Afsprakenstelsel ETD 1.13d.pdf
Release 1.13d bevat naast correcties en verduidelijkingen van het afsprakenstelsel de aanpassing waarmee kerkgenootschappen een inlogmiddel kunnen aanvragen en een nieuw proces om koppelvlakspecificaties te ontwikkelen.
20180831 Afsprakenstelsel ETD 1.13c.pdf
Release 1.13c bevat de aanpassingen mbt migratie naar de nieuwe aggregator en mbt eisen rond data in rust.
20180706 Afsprakenstelsel ETD 1.13b.pdf
Deze release bevat een aanpassing van het normenkader zodat identificatie op afstand kan worden toegepast in het bedrijvendomein. Het normenkader is ook aangepast om de regels met betrekking op de wijziging van betrouwbaarheidsniveau van een dienst.
20180608 Afsprakenstelsel ETD 1.13a.pdf
De administratieve release 1.13a bevat verbeteringen en verduidelijkingen met betrekking tot de specificaties van release 1.11. Daarnaast is het stelsel aangepast met betrekking tot de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
20180425 Afsprakenstelsel ETD Gezamenlijk overstappen (1.13).pdf
20180126 Afsprakenstelsel ETD servicepack eIDAS .pdf
20171020 Afsprakenstelsel ETD 1.11e.pdf
Release 1.11e bevat zowel administratieve als koppelvlakwijzigingen. De koppelvlakwijzigingen bevatten reparaties voor issues die tijdens de implementatie van release 1.11 en de implementatie van het ondersteunen van het RSIN naar boven kwamen.
20170811 Afsprakenstelsel ETD 1.11d.pdf
20170619 Afsprakenstelsel ETD 1.11c.pdf
20170602 Afsprakenstelsel ETD 1.11b.pdf
20170414 Afsprakenstelsel ETD 1.11a.pdf
20170322 Afsprakenstelsel ETD 1.11.pdf
In deze PDF zijn een aantal tikfouten en hyperlinks hersteld.
20170317 Afsprakenstelsel ETD 1.11.pdf
20170127 Afsprakenstelsel ETD 1.10d.pdf
20161125 Afsprakenstelsel ETD 1.10c.pdf
In deze versie zijn de eisen met betrekking tot machtigingen toegevoegd die bij het verwerken van RFC2040 eerder waren weggevallen. Daarnaast zijn er wat kleinere typos gecorrigeerd.
20160930 Afsprakenstelsel ETD 1.10c.pdf
In deze PDF is de correcte verwerking van het implementatietermijn verwerkt, is het correcte sjabloon van “Dienstbemiddeling” toegevoegd en is een aantal tikfouten hersteld.
20160819 Afsprakenstelsel ETD 1.10c.pdf
20160527 Afsprakenstelsel ETD 1.10b.pdf
20160429 Afsprakenstelsel ETD 1.10a.pdf
20160322 Afsprakenstelsel ETD 1.10.pdf
20160115 Afsprakenstelsel ETD 1.9c.pdf
In deze PDF zijn de titels van 'Template addendum deelnemersovereenkomst' en 'Template deelnemersovereenkomst' gecorrigeerd.
20160108 Afsprakenstelsel ETD 1.9c.pdf
20151014 Afsprakenstelsel ETD 1.9b.pdf
In deze PDF is een fout in het normenkader hersteld.
20151012 Gebruiksvoorwaarden ETD 1.9b.pdf
20151012 Afsprakenstelsel ETD 1.9b.pdf
20150817 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.9a.pdf
20150616 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.9.pdf
20150501 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.9.pdf
20150210 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.8c.pdf
In deze PDF zijn een aantal tikfouten en hyperlinks hersteld.
20130124 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.5.zip
20131110 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.7.zip
20140428 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.8a.zip
20140227 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.8.zip
20110627 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.1.zip
20141008 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.8b.pdf
20141030 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.8c.pdf

  • No labels