Hier vindt u, ter referentie, oude versies van het Afsprakenstelsel.

  File Modified
PDF File Afsprakenstelsel 1.13 23 november 2023.pdf Release 1.13 23 november 2023 bevat versioning afspraken, begrippen dienstafnemer, PROBAS en TRR. Verduidelijking SSO gebruik. Wijzigingen XSD-schema en discovery service. Verduidelijking normenkader 2.1.1 en eisen IoA Dec 01, 2023 by Servaas Schrama | Logius
PDF File Afsprakenstelsel 1.13 19 oktober 2023.pdf Release 1.13 19 oktober 2023 bevat diverse tekstuele correcties in het AS. Toevoeging PROBAS en TRR als te raadplegen bron. Registratie van attribuut KvK-nr. voor niet-natuurlijke personen is optioneel. Nov 01, 2023 by Servaas Schrama | Logius
PDF File Afsprakenstelsel 1.13 22 juni 2023.pdf Release 1.13 22 juni 2023 bevat in het Normenkader diverse verduidelijkingen, aanpassing IoA eisen en nieuwe handreiking, in het AS verwijdering PSA, aanpassingen Zelfverklaring DV en dienstencatalogus en mutaties voor TRR. Aug 01, 2023 by Servaas Schrama | Logius
PDF File Afsprakenstelsel ETD 1.13 22 december 2022.pdf Release 1.13 22 december 2022 bevat tekstuele aanpassing op specificaties HM-MR keten autorisatie, verduidelijking van de eisen bij het gebruik van 2FA in het Normenkader en naamswijziging van CvD AT naar RDI in tekst/processen. Apr 24, 2023 by Servaas Schrama | Logius
PDF File 20220424 Afsprakenstelsel ETD 1.13 24 maart 2022.pdf Release 1.13 24 maart 2022 bevat een uitbreiding van de managementrapportages om het gebruik van belastingdienstmiddelen en ketenmachtigingen in het stelsel te kunnen monitoren. Daarnaast bevat het een aantal aanscherpingen in het normenkader. Apr 24, 2022 by Maarten van Bree
PDF File 20220401 Afsprakenstelsel ETD 1.13 27 januari 2022.pdf Release 1.13 27 januari 2022 bevat een aanpassing waardoor identificatie op afstand mogelijk is op betrouwbaarheidsniveau hoog plus een wijziging om het PROBAS register als betrouwbare bron te gebruiken. Apr 01, 2022 by Maarten van Bree
PDF File 20220310 Afsprakenstelsel ETD 1.13 23 december 2021.pdf Release 1.13 23 december 2021 bevat specificaties Discoverydienst voor ketenmachtigen plus de aansluiting op het PROBAS register. Daarnaast zijn er administratieve wijzigingen en correcties doorgevoerd. Mar 10, 2022 by Maarten van Bree
PDF File 20211217 Afsprakenstelsel ETD 1.13z.pdf Release 1.13z bevat een aanscherping van het beleid voor penetratietesten, de vernieuwde eisen voor Identificatie op Afstand én de toepassing van biometrie op basis van in de norm ETSI 119 461. Dec 17, 2021 by Maarten van Bree
PDF File 20211014 Afsprakenstelsel ETD 1.13y.pdf Release 1.13y bevat een aanscherping in het incidentproces en een verbetering om de beschikbaarheid van het netwerk te meten. Oct 15, 2021 by Maarten van Bree
PDF File 20210806 Afsprakenstelsel ETD 1.13x.pdf Release 1.13x bevat uitsluiting van de HRM-database als enkele identificatiebron op basis van het BSN en verduidelijkt de omschrijving van betrouwbaarheidsniveaus in het HM scherm. Aug 09, 2021 by Maarten van Bree
PDF File 20210625 Afsprakenstelsel ETD v1.13w.pdf Release 1.13w bevat tekstuele aanpassingen en correcties aan de gebruikersinterface van de website. Jun 25, 2021 by Maarten van Bree
PDF File 20210521 Afsprakenstelsel ETD 1.13v.pdf Release 1.13v bevat administratieve wijzigingen in het kader van Uitfaseren eH1 en de implementatie van eIDAS-Uit. May 21, 2021 by Maarten van Bree
PDF File 20210202 Afsprakenstelsel ETD 1.13u.pdf Release 1.13u bevat aanpassingen aan het registratieproces voor kerkgenootschappen. Feb 02, 2021 by Maarten van Bree
PDF File 20201231 Afsprakenstelsel ETD 1.13t.pdf Release 1.13t verwijdert de compensatieregeling en de vrijwaring pentest, voegt een pagina met LoA toepassingen toe en verduidelijkt de samenwerking met externe verkoopkanalen. Dec 31, 2020 by Maarten van Bree
PDF File 20200925 Afsprakenstelsel ETD 1.13s.pdf Release 1.13s bundelt de eIDAS-gerelateerde wijzigingen, zoals het toevoegen van RKSV, migratie van de BSNk-structuurversie en het effectueren van Dienstbemiddeling. Dec 31, 2020 by Maarten van Bree
PDF File 20200814 Afsprakenstelsel ETD 1.13r.pdf Release 1.13r bevat de toevoeging van een gesubsidieerd inlogmiddel voor de Belastingdienst en verwijdert verwijzingen naar het oude BSN Koppelregister. Aug 14, 2020 by Maarten van Bree
PDF File 20200703 Afsprakenstelsel ETD 1.13q.pdf Release 1.13q bevat tekstuele verduidelijkingen omtrent eIDAS, verwijdert de BSN-SIM en BSN-ACC ECTA, verwijdert Idensys uit het stelsel en verbetert de omschrijving van beperkingen identificatie op basis HR-database. Jul 04, 2020 by Maarten van Bree
PDF File 20200425 Afsprakenstelsel ETD 1.13p.pdf Release 1.13p bevat de verwijdering van specificaties mbt native apps en koppeling BSNk Idensys, correctie in de Dienstencatalogus, verduidelijking bevoegdheden machtigingenbeheer en updates tbv organogram en ketenmachtigingen. Apr 25, 2020 by Maarten van Bree
PDF File 20200320 Afsprakenstelsel ETD 1.13o.pdf Release 1.13o bevat een verduidelijking van de gebruikersinstructies m.b.t. eIDAS en een geactualiseerd proces voor managementrapportage. Mar 20, 2020 by Maarten van Bree
PDF File 20200214 Afsprakenstelsel ETD 1.13n.pdf Release 1.13n bevat een alternatief proces voor o.a. kerkgenootschappen om in te kunnen loggen op LoA3 niveau. Verder zal per 1 januari 2021 koppelvlak HM-DV 1.9 of hoger verplicht worden en zijn oudere versies niet meer toegestaan. Feb 14, 2020 by Maarten van Bree
PDF File 20200117 Afsprakenstelsel ETD 1.13m.pdf Naast wat kleine verbeteringen bevat release 1.13m een fix voor ketenmachtigingen waardoor een intermediair namens een eenmanszaak kan handelen op basis van het BSN. Daarnaast moeten diensten die het BSN gebruiken minimaal op LOA3 worden uitgevraagd. Jan 17, 2020 by Viangelo Hooi
PDF File 20190920 Afsprakenstelsel ETD 1.13l.pdf Release 1.13l bevat een verduidelijking van het normenkader om het BSN van een eenmanszaken als identificerend kenmerk te registeren. Sep 20, 2019 by Viangelo Hooi
PDF File 20190809 Afsprakenstelsel ETD 1.13k.pdf Deze release bevat: Verduidelijking gebruik Classifier PublicDomain voor eIDAS inboud en het uitgeven van LoA4-middelen op basis van een gekwalificeerd certificaat; Handreiking voor het opstellen van een Exitplan; Correctie op de controle op machtigingen. Aug 09, 2019 by Maarten van Bree
PDF File 20190531 Afsprakenstelsel ETD 1.13i.pdf Release 1.13i bevat, naast technische verduidelijkingen, de verplichting tot het leveren van ketenmachtigingen door de machtigingenregisters en een instructie hoe om te gaan beperkingen in de bevoegdheden bij de registratie van machtigingen. May 31, 2019 by Maarten van Bree
PDF File 20190419 Afsprakenstelsel ETD 1.13h.pdf Volgnummer 1.13g is overgeslagen. Release 1.13h bevat naast kleine correcties een verduidelijking van de controles van de geldigheid van machtigen en een uitwerking van de logica om als MR de bevoegdheid vast te stellen in het geval van meerdere ECTA’s. Apr 19, 2019 by Viangelo Hooi
PDF File 20190215 Afsprakenstelsel ETD 1.13f.pdf De functionaliteit van de ondertekendienst is met release 1.13f komen te vervallen. Daarnaast is het hoofdstuk testing aangepast waarbij de deelnemers zelf afspreken hoe de interoperabiliteit wordt aangetoond in de implementatiefase. Feb 15, 2019 by Viangelo Hooi
PDF File 20190111 Afsprakenstelsel ETD 1.13e.pdf Deze release bevat een aantal correcties op het afsprakenstelsel en de functionaliteit voor de rol beroepsoefenaar is komen te vervallen. Jan 11, 2019 by Viangelo Hooi
PDF File 20181123 Afsprakenstelsel ETD 1.13d.pdf Release 1.13d bevat naast correcties en verduidelijkingen van het afsprakenstelsel de aanpassing waarmee kerkgenootschappen een inlogmiddel kunnen aanvragen en een nieuw proces om koppelvlakspecificaties te ontwikkelen. Nov 23, 2018 by Viangelo Hooi
PDF File 20180831 Afsprakenstelsel ETD 1.13c.pdf Release 1.13c bevat de aanpassingen mbt migratie naar de nieuwe aggregator en mbt eisen rond data in rust. Aug 31, 2018 by Viangelo Hooi
PDF File 20180706 Afsprakenstelsel ETD 1.13b.pdf Deze release bevat een aanpassing van het normenkader zodat identificatie op afstand kan worden toegepast in het bedrijvendomein. Het normenkader is ook aangepast om de regels met betrekking op de wijziging van betrouwbaarheidsniveau van een dienst. Jul 06, 2018 by Viangelo Hooi
PDF File 20180608 Afsprakenstelsel ETD 1.13a.pdf De administratieve release 1.13a bevat verbeteringen en verduidelijkingen met betrekking tot de specificaties van release 1.11. Daarnaast is het stelsel aangepast met betrekking tot de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Jun 22, 2018 by Freek Ravesloot
PDF File 20180425 Afsprakenstelsel ETD Gezamenlijk overstappen (1.13).pdf Apr 25, 2018 by Freek Ravesloot
PDF File 20180126 Afsprakenstelsel ETD servicepack eIDAS .pdf Jan 26, 2018 by Freek Ravesloot
PDF File 20171020 Afsprakenstelsel ETD 1.11e.pdf Release 1.11e bevat zowel administratieve als koppelvlakwijzigingen. De koppelvlakwijzigingen bevatten reparaties voor issues die tijdens de implementatie van release 1.11 en de implementatie van het ondersteunen van het RSIN naar boven kwamen. Oct 20, 2017 by Erik Schuurbiers
PDF File 20170811 Afsprakenstelsel ETD 1.11d.pdf Aug 11, 2017 by Freek Ravesloot
PDF File 20170619 Afsprakenstelsel ETD 1.11c.pdf Jun 19, 2017 by Freek Ravesloot
PDF File 20170602 Afsprakenstelsel ETD 1.11b.pdf Jun 02, 2017 by Freek Ravesloot
PDF File 20170414 Afsprakenstelsel ETD 1.11a.pdf Apr 14, 2017 by Freek Ravesloot
PDF File 20170322 Afsprakenstelsel ETD 1.11.pdf In deze PDF zijn een aantal tikfouten en hyperlinks hersteld. Mar 22, 2017 by Freek Ravesloot
PDF File 20170317 Afsprakenstelsel ETD 1.11.pdf Mar 17, 2017 by Freek Ravesloot
PDF File 20170127 Afsprakenstelsel ETD 1.10d.pdf Jan 27, 2017 by Freek Ravesloot
PDF File 20161125 Afsprakenstelsel ETD 1.10c.pdf In deze versie zijn de eisen met betrekking tot machtigingen toegevoegd die bij het verwerken van RFC2040 eerder waren weggevallen. Daarnaast zijn er wat kleinere typos gecorrigeerd. Nov 25, 2016 by Freek Ravesloot
PDF File 20160930 Afsprakenstelsel ETD 1.10c.pdf In deze PDF is de correcte verwerking van het implementatietermijn verwerkt, is het correcte sjabloon van “Dienstbemiddeling” toegevoegd en is een aantal tikfouten hersteld. Sep 30, 2016 by Freek Ravesloot
PDF File 20160819 Afsprakenstelsel ETD 1.10c.pdf Aug 19, 2016 by Maarten van Bree
PDF File 20160527 Afsprakenstelsel ETD 1.10b.pdf May 27, 2016 by Maarten van Bree
PDF File 20160429 Afsprakenstelsel ETD 1.10a.pdf Apr 29, 2016 by Maarten van Bree
PDF File 20160322 Afsprakenstelsel ETD 1.10.pdf Mar 22, 2016 by Maarten van Bree
PDF File 20160115 Afsprakenstelsel ETD 1.9c.pdf In deze PDF zijn de titels van 'Template addendum deelnemersovereenkomst' en 'Template deelnemersovereenkomst' gecorrigeerd. Jan 15, 2016 by Erik Schuurbiers
PDF File 20160108 Afsprakenstelsel ETD 1.9c.pdf Jan 08, 2016 by Erik Schuurbiers
PDF File 20151014 Afsprakenstelsel ETD 1.9b.pdf In deze PDF is een fout in het normenkader hersteld. Oct 14, 2015 by Maurice Pasman
PDF File 20151012 Gebruiksvoorwaarden ETD 1.9b.pdf Oct 12, 2015 by Maurice Pasman
PDF File 20151012 Afsprakenstelsel ETD 1.9b.pdf Oct 12, 2015 by Maurice Pasman
PDF File 20150817 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.9a.pdf Aug 17, 2015 by Maurice Pasman
PDF File 20150616 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.9.pdf Jun 16, 2015 by Erik Schuurbiers
PDF File 20150501 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.9.pdf May 01, 2015 by Erik Schuurbiers
PDF File 20150210 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.8c.pdf In deze PDF zijn een aantal tikfouten en hyperlinks hersteld. Feb 10, 2015 by Maurice Pasman
ZIP Archive 20130124 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.5.zip Oct 30, 2014 by Maurice Pasman
ZIP Archive 20131110 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.7.zip Oct 30, 2014 by Maurice Pasman
ZIP Archive 20140428 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.8a.zip Oct 30, 2014 by Maurice Pasman
ZIP Archive 20140227 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.8.zip Oct 30, 2014 by Maurice Pasman
ZIP Archive 20110627 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.1.zip Oct 30, 2014 by Maurice Pasman
PDF File 20141008 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.8b.pdf Oct 30, 2014 by Maurice Pasman
PDF File 20141030 Afsprakenstelsel eHerkenning 1.8c.pdf Oct 30, 2014 by Maurice Pasman

  • No labels