De Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus van Forum Standaardisatie geeft richting aan Dienstverleners die op het Stelsel willen aansluiten bij het bepalen van het juiste LoA niveau van hun dienst.

  • No labels