Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit hoofdstuk beschrijft eisen die worden gesteld aan de gebruikersinterface met de gebruiker. 

Voor eisen in dit hoofdstuk waaraan middelen en of kanalen door hun opzet niet of zeer lastig kunnen voldoen geldt de verplichting in overleg met de beheerorganisatie een acceptabele oplossing te realiseren.

  • No labels