Skip to main content
Skip table of contents

Responsetijden

Voor de verschillende activiteiten van de Deelnemers, Beheerorganisatie en BSNk kunnen andere responsetijden gelden.

ActiviteitNorm

Voor Ondersteuning

Ontvangstbevestiging binnen 4 werkuren

Oplossing/antwoord binnen 5 werkdagen

Afhandeling van incidentenOplossing binnen 4 uur
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.