Skip to main content
Skip table of contents

Onderhoudsvenster

Het onderhoudsvenster stelt partijen in staat op vooraf vastgestelde tijden regulier onderhoud uit te voeren. Tijdens het onderhoudsvenster kan het voorkomen dat eHerkenning niet beschikbaar is, of onderdelen van eHerkenning niet beschikbaar zijn. Deze periode wordt niet meegenomen in de beschikbaarheidsprestaties, zie Beschikbaarheidsvenster.

De mogelijke onderhoudsvensters zijn:

Maandag t/m zaterdag00:00 - 06:00
Zaterdag t/m zondag20:00 - 06:00

Publicatie

 • De beheerorganisatie publiceert het onderhoud op www.eherkenning.nl/onderhoud.
 • Indien de dienstverlening door het onderhoud wordt verstoord, dient het onderhoud gelijktijdig met de melding in het incidentmanagementsysteem door de betreffende deelnemer(s) te worden aangekondigd via de eigen kanalen. Alle deelnemers hebben hiervoor een eigen publiek toegankelijke webpagina met informatie over actuele (on)beschikbaarheid (onderhoud en storingen). Op deze pagina staat in elk geval:
  1. Type situatie (beschikbaar/normale situatie, onbeschikbaarheid n.a.v. incident/calamiteit/crisis en onbeschikbaarheid n.a.v. onderhoud);
  2. Toelichting bij de situatie (soort incident, reden onderhoud). Dit in voor de eindgebruiker begrijpelijke taal;
  3. Datum en tijd start onbeschikbaarheid (ook toekomstig, gepland onderhoud);
  4. Indicatie van de duur van de onbeschikbaarheid;
  5. Handelingsperspectief (waar kan men terecht met vragen, verwijzing naar de klantenservice, etc.);
  6. Datum en tijd einde onbeschikbaarheid (een melding blijft staan tot minimaal 24 uur nadat de onbeschikbaarheid is opgelost).

  Op de website www.eherkenning.nl wordt standaard verwezen naar de publiek toegankelijke webpagina‚Äôs met actuele beschikbaarheidsinformatie van de deelnemers. Indien mogelijk wordt daar ook verwezen naar beschikbaarheidsinformatie van externe Componenten die onderdeel zijn van de primaire functionaliteit: EB, BRPk en BSNk. 

Bepalingen

Bepaling primaire functionaliteit

Definitie

 • Wijzigingen aan de primaire Componenten worden gezien als onderhoud als er een productieonderbreking wordt verwacht.

Regels

 • Onderhoud is gebonden aan onderhoudsvensters.
 • Onderhoud MOET worden aangekondigd.
 • Aankondiging van onderhoud MOET tenminste 5 werkdagen van tevoren worden gedaan via het incidentmanagementsysteem onder vermelding van datum, tijdslot en dienst.
 • Als er op kortere termijn onderhoud noodzakelijk is, MOET de beheerorganisatie toestemming geven. In overleg wordt dan het tijdstip vastgesteld.
 • Indien de dienstverlening door het onderhoud wordt verstoord, dient het onderhoud gelijktijdig met de melding in het incidentmanagementsysteem te worden aangekondigd via de webpagina('s) met actuele beschikbaarheidsinformatie van de betreffende deelnemer(s).
Bepaling secundaire functionaliteit

Definitie

 • Wijzigingen aan de secundaire Componenten worden gezien als onderhoud als er een productieonderbreking wordt verwacht.

Regels

 • Onderhoud is gebonden aan onderhoudsvensters.
 • Onderhoud MOET worden aangekondigd.
 • Aankondiging van onderhoud MOET tenminste op de dag van het onderhoud gedaan worden via het incidentmanagementsysteem onder vermelding van datum, tijdslot en dienst.
 • Indien de dienstverlening door het onderhoud wordt verstoord, dient het onderhoud gelijktijdig met de melding in het incidentmanagementsysteem te worden aangekondigd via de webpagina('s) met actuele beschikbaarheidsinformatie van de betreffende deelnemer(s).
Bepaling externe functionaliteit

Er kunnen geen garanties worden afgegeven voor de functionele beschikbaarheid van onderdelen buiten ETD en van individuele diensten (of middelen) die afhankelijk zijn van externe Componenten.

 • Neem contact op met de beheerorganisatie BSNk voor informatie over haar SNO.
Bepaling testnetwerk functionaliteit

Definitie

 • Wijzigingen aan testnetwerk Componenten worden niet gezien als onderhoud (gaat niet gepaard met productieonderbrekingen).

Regels

 • Onderhoud MAG plaatsvinden buiten het onderhoudsvenster.
 • Onderhoud MAG worden aangekondigd.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.