Skip to main content
Skip table of contents

Beschikbaarheid

Dit hoofdstuk beschrijft wat het service level voor deelnemers en de beheerorganisatie zijn op het vlak van beschikbaarheid. De beschikbaarheid wordt aan de hand van de volgende vensters gedefinieerd:


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.