Een Partij die elektronische Diensten aanbiedt aan Gebruikers waarvoor Herkenningsdiensten voorwaardelijk zijn. Dit kan een Dienstaanbieder (DA) en/of Dienstbemiddelaar (DB) zijn. De Dienstverlener kan binnen Elektronische Toegangsdiensten een Overheidsdienstverlener zijn of een private Partij die diensten aanbiedt.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel.