Skip to main content
Skip table of contents

Polymorfe pseudonimisering

Een vorm van versleuteling, waarbij specifieke pseudoniemen voor een gebruiker worden gevormd per Ontvangende Partij, zonder dat de vormende partij het specifiek pseudoniem kan herleiden of de identiteit van de gebruiker bij gebruik hoeft te kennen.

 

Polymorfe pseudonimisering is gebaseerd op cryptografie, waardoor het onder andere de bovengenoemde eigenschappen kan bieden.

Bron

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel

 

 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.