Skip to main content
Skip table of contents

Ontvangende Partij

Een Ontvangende Partij (OP) is de beoogde ontvanger van een Bevoegdheidsverklaring met een (specifiek voor deze OP) Versleutelde IdentiteitVersleuteld Pseudoniem (VI@OP of VP@OP) van de Gebruiker. 

NB

De Ontvangende Partij ontvangt een specifiek voor hem versleutelde Bevoegdheidsverklaring. De Ontvangende Partij kan onder andere zijn de Dienstverlener, andere Deelnemers, en de eIDAS Berichtenservice.
 Engels: relying party
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.