Skip to main content
Skip table of contents

Juridisch kader

Afsprakenstelsel
Document
Versie1.13 23 November 2023

AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling

 


ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie

 


StatusDefinitief


Elektronische Toegangsdiensten is gericht op het leveren van "vertrouwen". Duidelijke juridische kaders dragen daar aan bij evenals een goed georganiseerde besturing gebaseerd op duidelijke rollen en verantwoordelijkheden zoals uitgewerkt in Organen en taakverdeling.

Bovendien zijn de wettelijke eisen aangaande betrouwbaarheid van e-diensten, aangaande identificatie en ondertekening van belang voor het begrip en de uitwerking van de door het Netwerk te leveren Herkenningsdiensten.

Wet- en regelgeving

Het juridisch kader inzake het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten is, behalve in toepasselijke wet- en regelgeving, verder uitgewerkt in het afsprakenstelsel zelf en de bijbehorende deelnemersovereenkomsten (Template deelnemersovereenkomst) en Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten.

Leeswijzer

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.