Skip to main content
Skip table of contents

Gebruiker annuleert

De gebruiker kan de authenticatie op elk gewenst moment annuleren.

Wanneer het annuleren plaatsvindt bij de Herkenningsmakelaar (HM) MOET deze het proces afbreken en naar de Dienstverlener (DV) antwoorden met een foutmelding die is beschreven in Error handling.

Wanneer het annuleren plaatsvindt bij de Authenticatiedienst (AD) MOET deze het proces afbreken en naar de DV antwoorden met een foutmelding die is beschreven in Error handling. De HM MOET de gebruiker dan aanbieden een andere authenticatiedienst te kiezen. Indien er een selectie van een authenticatiedienst bewaard is moet deze worden genegeerd. Indien vervolgens opnieuw een authenticatiedienst geselecteerd wordt moet de vraag of deze instelling bewaard moet worden opnieuw getoond worden met default "leeg". De nieuwe keuze overschrijft de oude.

Wanneer het annuleren plaatsvindt bij het Machtigingenregister (MR) MOET deze het proces afbreken en naar de HM antwoorden met een foutmelding die is beschreven in Error handling. De HM MOET de gebruiker dan aanbieden opnieuw een AD te kiezen of de Herkenning te annuleren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.