Skip to main content
Skip table of contents

Dialoogbeschrijving Authenticatiedienst

De Authenticatiedienst ZOU in het kader van gebruik aan de algemene eisen MOETEN voldoen zoals beschreven in de Dialoogbeschrijving, maar ZOU ook aan de volgende aanvullende eisen MOETEN voldoen:

Alle dialoogvensters die door partijen in het herkenningsproces worden ingezet om met de gebruiker te communiceren ZOUDEN MOETEN voldoen aan de volgende eisen:

  • In  het geval van dienstbemiddeling wordt zowel de dienstaanbieder als de dienstbemiddelaar genoemd VOOR het inloggen. Bijvoorbeeld: "U wilt inloggen bij DienstBemiddelaar.serviceProviderName voor DienstBemiddelaar.serviceName (ProviderName) en bij DienstAanbieder.serviceProviderName voor DienstAanbieder.serviceName."
  • In geval veld @ProviderName in het AD request gevuld is, ZOU deze informatie VOOR het inloggen getoond moeten worden aan de gebruiker
    • Eventuele scripting MOET verwijderd worden
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.