Skip to main content
Skip table of contents

Gebruikersinterface

Dit hoofdstuk beschrijft eisen die worden gesteld aan de gebruikersinterface met de gebruiker.

 

Voor eisen in dit hoofdstuk waaraan middelen en of kanalen door hun opzet niet of zeer lastig kunnen voldoen geldt de verplichting in overleg met de beheerorganisatie een acceptabele oplossing te realiseren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.