In stap 3.3 kan de authenticatie van de Gebruiker om verschillende redenen mislukken: het authenticatiemiddel is niet van het minimaal door de dienstverlener gewenste betrouwbaarheidsniveau, het authenticatiemiddel is verlopen of ingetrokken, of de gebruiker gebruikt het authenticatiemiddel foutief (verkeerd wachtwoord, verkeerde kaart, et cetera). Deze situaties worden allemaal op dezelfde manier afgehandeld.