Beschrijft het juridisch kader, het besturingsmodel en de controle op en monitoring van de naleving van het afsprakenstelsel.


 is gericht op het leveren van "vertrouwen". Duidelijke juridische kaders dragen daar aan bij evenals een goed georganiseerde besturing gebaseerd op duidelijke rollen en verantwoordelijkheden zoals uitgewerkt in Organen en taakverdeling.

Bovendien zijn de wettelijke eisen aangaande betrouwbaarheid van e-diensten, aangaande identificatie en ondertekening van belang voor het begrip en de uitwerking van de door het  te leveren .

Wet- en regelgeving

Het juridisch kader inzake het  is, behalve in toepasselijke wet- en regelgeving, verder uitgewerkt in het afsprakenstelsel zelf en de bijbehorende deelnemersovereenkomsten (Template deelnemersovereenkomst) en Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten.

Leeswijzer