Dit hoofdstuk bevat de normenkaders en het beleid aangaande borging van veiligheid, privacy en continuïteit van Elektronische Toegangsdiensten.

Het bevat de volgende onderdelen: