8.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.