Dit document beschrijft de operationele beheerprocessen voor het . Deze processen hebben als doel om het merk te beheren. Onder merkbeheer valt onder andere het beheren van de documentatie van het afsprakenstelsel, de relaties in het netwerk, het technische netwerk, digitale sleutels, toetreding en wensen of wijzigingen.


De juridische afbakening van de beheerorganisatie staat beschreven inĀ Juridisch kader.

Dit document is primair geschreven voor de beheerorganisatie en de deelnemers. Daarnaast is het ook ter inzage voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken (opdrachtgever voor ) en iedere andere organisatie die interesse heeft in .

Leeswijzer